Kulskruv

När vi vill få en maskin att utföra en rörelse, eller en bestämd serie av rörelser, är kulskruvar i kombination med en elmotor ofta det bästa valet.

Inom linjärtekniken handlar det om att man vill omvandla elmotorns rotation till en translatorisk rörelse. Och de två vanligaste principerna för att åstadkomma detta är remdrift respektive kulskruv.

En plockrobot är ett exempel på tillämpning av linjärteknik. Med 3 linjära enheter i kombination skapar du förutsättningarna för att kunna positionera fritt inom ett givet utrymme.

Inom tillverkningsindustrin har kulskruvar en närmast oändlig mängd tillämpningsområden. När det gäller att, till exempel, lösa positionerings- och transportproblem är kulskruven näst intill oersättlig i många sammanhang. Tack vare dess hållbarhet och låga friktion är den optimal i alla sammanhang där linjära rörelser utförs.

Automatiseringsapplikationer

Tekniken med kulskruvar hittar vi i verkstadsindustrin, bilindustrin och byggbranschen – såväl som inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, för att bara nämna några.

Särskilt i tillverkningsindustrin blir allt fler arbetsuppgifter helt automatiserade. Och med hjälp av kulskruvar kan man bygga komplicerade automatiseringsprocesser för så vitt skilda arbetsuppgifter som biltillverkning och livsmedelsproduktion.

Vi bygger ditt system från grunden

Vi håller ett stort lager av skenor, kulskruvar och -muttrar, axlar och bussningar. Med dessa produkter bygger vi kompletta system, både enkla och avancerade, i kombination med t.ex. servomotorer.

Utöver de linjära enheterna, har vi ett stort sortiment av utrustning för att på ett kostnadseffektivt sätt effektivisera din produktion. Till exempel rostfria transportbanor särskilt anpassade för livsmedels- och läkemedelsindustri, vibrationsmatare och annan utrustning för skruvdragning och montering, aluminiumprofiler för konstruktion av t.ex. linjära enheter och mycket annat

Förutom att vi bygger och installerar, utför vi naturligtvis också service på dina enheter. Läs mer om oss på Racktech.se. Läs också mer om Kulbussning och om Skenstyrning.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift